Bankschulden

Wij helpen u met een doorstart van uw onderneming in zwaar weer.

Bel vrijblijvend:  00447418465228

Oversluiten dure hypotheek

Wees geen dief van uw eigen portemonnee!

Dagelijks helpen wij nieuwe klanten die eenvoudig hun dure lening kunnen oversluiten naar één goedkope lening. Wij zijn al jaren dé specialist als het gaat om het oversluiten van dure leningen. Dure leningen zijn onder gebracht bij alle banken of het nu gaat om kredietbanken of om grootbanken in heel veel gevallen kunnen wij u helpen aan een lagere rente en een kortere looptijd. Waardoor u tot duizenden euros kunt besparen!

Onze bemiddeling is er op gericht om u als klant eerder leningvrij te krijgen, dit doen wij door uw lening over te sluiten naar een lagere rente. Naast het oversluiten van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen moet u ook denken aan uitstaande schulden bij creditcardmaatschappijen, postorderbedrijven zoals wehkamp en zalando, en we zien veel klanten met een onnodig roodstand waar al snel een rente tot aan 10% over wordt betaald. 

Wij van Bankschulden bieden de mogelijkheid om uw elders lopende lening(en) over te sluiten, zodat ze gebundeld worden en u voortaan uw betalingsverplichting aan een nieuwe kredietbank verschuldigd bent. En dan natuurlijk tegen een lagere rente met gunstige voorwaarden waardoor u sneller leningvrij bent!

Prive schulden afkopen

Wij regelen alles om uw priveschulden te verlichten.

Je kunt je schulden afkopen tegen finale kwijting indien je onmogelijk in staat bent om je volledige schulden zelf af te lossen. Schulden afkopen is alleen geen vanzelfsprekende zaak.

Jij als schuldenaar zal jouw schuldeisers moeten overtuigen van de afkoop. We raden aan dat je dit niet zelf doet, maar overlaat aan een financieel adviseur.

Afhankelijk van de bank waarbij je zit, is dit de meest lastige partij om te overtuigen. Ze zijn om die rede niet zo happig om te onderhandelen over een percentage van kwijting. Maar als ook zij inzien dat het ‘beter iets, dan niets’ betreft, is de kans daar dat ze meegaan in het deels afkopen van de schulden. Laat ook hier een deskundige het woord doen en ga niet zelf zitten lobbyen.

Schulden afkopen tegen finale kwijting is bij een grote hoeveelheid crediteuren een onbegonnen zaak als je dit als consument zelf wilt organiseren. Neem een expert in de arm en zet je strategie samen uit. 


Ben je er nog niet helemaal uit of heb je nog veel vragen? Gebruik onderstaand webformulier om uw vraag te stellen.

Zakelijke schulden saneren

De voordelen van schuldsanering

Als de last van de schulden (bank, crediteuren, belastingdienst) te hoog wordt, moeten er ingrijpende maatregelen worden genomen. Mogelijk dat een schuldsanering (voordat de rechter er aan te pas komt) een goede optie is. Nu neemt U zelf het initiatief om aan de schuldeisers een voorstel te doen.

De schuldeisers kunnen dan besluiten om eieren voor hun geld te kiezen.

Belangrijk is dat zo’n voorstel met solide argumenten wordt onderbouwd.

De schuldeisers moeten immers wel met argumenten worden overtuigd dat zij genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke betaling. Dit kunnen wij voor u realiseren.

De schuldsanering wordt door een onafhankelijke deskundige uitgevoerd.

Daardoor komt er op korte termijn rust en ruimte voor de ondernemer.

De ondernemer kan zich weer bezig houden met de normale bedrijfsvoering: orders binnenslepen, verkopen, omzet maken,


De veel te grote berg schulden ( te groot in verhouding tot de draagkracht van de onderneming ) wordt verkleind,


Een nieuwe lening waarmee de grote berg schulden wordt afgekocht, heeft een rente en aflossing, die passend is bij de winstcapaciteit van de onderneming.


In de meeste gevallen is schuldsanering ook voor de schuldeiser de beste oplossing. Immers, bij een faillissement worden de crediteuren pas betaald na dat de kosten van de curator zijn betaald, nadat de bank de hypotheekrechten heeft gebruikt en nadat de fiscus de preferente positie heeft gebruikt om de vorderingen binnen te halen.

Als die al betaald zouden kunnen worden, blijft er in de praktijk niets meer over voor de gewone schuldeisers.
De ervaring is dan ook dat de meeste crediteuren instemmen met een deel-betaling en blij zijn ‘om nog iets van de vordering binnen te halen’. Wij regelen voor u het hele traject, zodat u weer verder kunt!Opnieuw beginnen

Doorstart van uw bedrijf

1. In de huidige onderneming?:

Als u uw onderneming wilt doorstarten in de thans bestaande structuur, zult u de schuldeisers binnen de afgesproken termijnen hun vorderingen terug moeten betalen.

Dit kunt u overwegen als u denkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om deze schulden geheel (of gedeeltelijk tegen finale kwijting) in te lossen. Bedenk wel:

U behoudt de problemen en schulden en de kosten gaan gewoon door!

Als het geduld van twee van uw schuldeisers op is, kan faillissement worden aangevraagd.

Wilt u de komende maanden (of langer) uitsluitend aan het werk voor een ander?

2. In een nieuwe onderneming?:

Als u uw onderneming met schulden kunt verkopen, kunt u zorgenvrij in een nieuwe onderneming uw werkzaamheden voortzetten met notariële vrijwaring!

De huurovereenkomst blijft in de oude vennootschap.

De rekening-courant bij de bank blijft in de oude vennootschap.

De openstaande rekeningen en het personeel blijft in de oude vennootschap.

(tenzij zij in uw nieuwe BV gaan werken)

Gaat de oude vennootschap wel failliet dan heeft u daar niets meer mee te maken.

Etc. De keus is aan u! 

3. Verkoop uw bedrijf aan deskundigen!

Zij nemen al uw problemen over, hebben daar vele jaren ervaring in!

U bent direct van alle problemen verlost!

Met notariële vrijwaring!

Zorgenvrij en absolute zekerheid!

U word uitvoerig begeleid naar uw hagelnieuwe zorgenvrije onderneming door ons.

Het is hoogtijd voor actie!

ZZP’er, eenmanszaak of BV in nood? Neem contact op voor vrijblijvend advies over doorstarten na faillissement!

Bel nu 00447418465228

Of lees eerst de informatie op deze website..!

VEELGESTELDE VRAGEN

frequently asked questions (FAQ)
Is de hoogte van de schulden van belang?
Het maakt niet uit hoe hoog uw schulden zijn. Of uw schulden 50.000,-- euro of 5.000.000,-- euro bedragen maakt voor de investeerders / deskundigen niets uit.
Is het van belang welke schulden mijn vennootschap heeft?
Nee
Mijn bedrijf verwacht nog aanslagen van de belastingdienst, is dat een probleem?
Uw gehele vennootschap met alle bezittingen en schulden worden overgenomen, dus ook eventuele belastingaanslagen.
Mijn bedrijf bezit naast de schulden ook bezittingen, kan ik daar nog wat mee?
Uw gehele vennootschap met alle bezittingen en schulden worden overgenomen. De nieuwe eigenaar van de vennootschap zal, in uw en zijn eigen belang, uiteraard bekijken of de bezittingen behouden kunnen worden.
Hoe zit dat met de (mijn) aansprakelijkheid als (voormalig) bestuurder?
Bij ondernemen hoort risico''s nemen. Alle ondernemingen en bedrijven hebben echter een ding gemeen: hun bestuurders mogen niet zover gaan dat zij de onderneming onbehoorlijk besturen en daardoor schade toebrengen aan de onderneming of aan derden. Curatoren stellen zich in de praktijk dan ook regelmatig de vraag of zij wellicht bestuurders van de failliete onderneming aansprakelijk moeten stellen. In principe moet de curator het bewijs leveren dat van kennelijk onbehoorlijk bestuur sprake is. Voorwaarde voor zowel de interne als de externe bestuurdersaansprakelijkheid is dat het bestuur een ernstig verwijt respectievelijk een voldoende ernstig persoonlijk verwijt gemaakt moet kunnen worden voor het gevoerde beleid. Naast de verantwoordelijkheid voor de specifieke bestuurstaak is iedere bestuurders ook verantwoordelijk voor het totale bestuursbeleid. Slechts indien de bestuurder kan aantonen dat hem ter zake geen verwijt treft, kan hij zich onttrekken van zijn aansprakelijkheid. Het verkopen van een besloten vennootschap is in beginsel geen verwijtbare handeling.
Uw vraag?

Uw vraag wordt zeer op prijs gesteld. 

Mail ons uw vraag!

TV Uitzending 'Hollandse Zaken'

In deze TV uitzending komt duidelijk naar voren dat de reguliere banken alleen aan zichzelf denken en lak aan de klant hebben!  
Wij van Bankschulden NL stellen de klant centraal en denken met u mee!

CONTACT FORMULIER

Vraag ons wat u op uw hart heeft, wij doen ons best om u zo snel en compleet mogelijk te antwoorden.


DEEL  DEZE  PAGINA !