image1 image2 image3 image4

Goed dat u bij bankschulden aanklopt

Heeft u problemen bij uw financiering, uw relatie met banken, herstructurering, reorganisatie, doorstart, dreigende insolventie, of op fiscaal gebied? Wees dan welkom op onze website. Wij kunnen u helpen.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijke deskundigen. Onafhankelijk van grote partijen zoals banken, verzekeraars en de overheid. Ook daarom kunnen wij eerlijk en integer werken.

Specifieke Deskundigheden

Onze adviseurs zijn ieder expert op een bepaald gebied, zoals accountancy, bedrijfseconomie, rechten en belastingen. Uw zaak benaderen wij als team uit bedrijfseconomisch, juridisch en fiscaal perspectief. Omdat wij deze kennisvelden combineren, wordt steeds de best mogelijke oplossing gevonden.

 

2016  Bankschulden  ©  Forum Bankschulden.nl